Αττικό ερυθρόμορφο αλάβαστρο

Από την Αθήνα (Κεραμεικός). 470-460 π.Χ.
(ΕΑΜ/NΑΜ ΒΣ 27)

Στα τέσσερα διάχωρα του αγγείου παραστάσεις από τον γυναικείο κόσμο. Πάνω γυναίκες τυλιγμένες σε χιτώνα και ιμάτιο, η μία με κάτοπτρο στο χέρι. Κάτω γυναίκα με δάδες και Νίκη που κινείται προς τα δεξιά.