Αττικό ερυθρόμορφο αλάβαστρο

Από την Αττική (Σπάτα). 470-460 π.Χ.
(ΕΑΜ/NΑΜ ΒΣ 24)

Σκηνή από τον κόσμο του γυναικωνίτη. Δύο γυναίκες ντυμένες με χιτώνα, ιμάτιο και σάκκο στα μαλλιά. Αυτή στα αριστερά υψώνει κάτοπτρο και η άλλη στα δεξιά κρατεί αλάβαστρο. Μεταξύ τους κάλαθος γεμάτος με μαλλί.