Χρυσό περιδέραιο

Από τον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών, Τάφος Ο. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π8659, Π 8660)

Σαράντα τέσσερεις ψήφοι αποδίδουν σχηματικά πτηνό εν πτήσει. Χρυσό έλασμα στη μορφή οκτώσχημης ασπίδας καλύπτει την κεντρική πήλινη ψήφο του περιδεραίου, ενώ στο πάνω τμήμα της αποδίδεται το κεφάλι πολεμιστή.