Μικροσκοπική χρυσή πυξίδα

Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 85)

Το χρυσό αυτό κουτάκι με το εφαρμοστό πώμα προοριζόταν για μια πολύτιμη στερεή ουσία, ίσως αρωματική – φαρμακευτική, που έπρεπε να απομονωθεί προσεκτικά από τον αέρα για να διαφυλάξει τις ιδιότητές της.