Χρυσό κόσμημα

Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, Τάφος ΙΙΙ. Β΄μισό 16ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π78)

Δέκα περίαπτα που θυμίζουν κουκούλι εντόμου, κρέμονται από λεπτές χρυσές αλυσίδες.