Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από την «Οικία του Λαδεμπόρου» στις Μυκήνες. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 7767 / MY Fo 101)

Η πινακίδα αναφέρεται στη χορήγηση επεξεργασμένου για επάλειψη ελαίου σε ομάδες εργατριών που ασχολούνται με την ύφανση και τη διακόσμηση υφασμάτων. Το αρωματικό έλαιο πιθανώς χρησίμευε για τον καθαρισμό, τη λίπανση και τον αρωματισμό των ινών.