Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από την «Οικία των Σφιγγών» στις Μυκήνες. 13ος αι π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 7704 / ΜΥ Ge 606)

Καταγράφονται φυτά όπως κνήκος (ka-na-ko), κορίανδρος (AROM+KO), μάραθος (ma-ra-tu-wo), σκοίνος (ko-i-no), σουσάμι (sa-sa-ma), μέντα (mi-ta), τα οποία φαίνεται ότι αποτελούσαν και πρώτες ύλες στην παρασκευή αρωματικών ελαίων.