Σπάνια πρωτοκυκλαδική πρόχους με ίχνη επαργύρωσης

Από το νεκροταφείο Σπεδού Νάξου. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος, 2800-2300 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 6109.1)

Χημική ανάλυση έχει δείξει ότι το μικρό αγγείο περιείχε ελαιόλαδο, απόδειξη της ελαιοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο ήδη από την πρώιμη Εποχή του Χαλκού.