Ζεύγος χρυσών ενωτίων

Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, Τάφος ΙΙΙ («Τάφος των Γυναικών»).
Β΄ μισό 16ου αι. π.Χ.
(EAM/NAM Π 61)

Θαυμάσιο δείγμα της κρητομυκηναϊκής κοσμηματοτεχνίας με συνδυασμό της ανάγλυφης τεχνικής και της κοκκίδωσης. Παρόμοια σκουλαρίκια φορούν γυναίκες σε τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας.