Πήλινο ειδώλιο «στοχαστή»

Από την Καρδίτσα. Τελική Νεολιθική περίοδος, 4500-3300 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 5894)

Ο άνδρας φέρει το δεξί χέρι προς το κεφάλι σε μία κίνηση περισυλλογής, ενώ συνεγείρει και τη γενεσιουργό δύναμη του ανδρισμού του. Στο γυμνό σώμα, δικτυωτό περιβάλλει το λαιμό και τη βουβωνική χώρα. Στις νεολιθικές τελετουργίες, το ειδώλιο θα ήταν ορατό σε πλήθος ανθρώπων. Ως στοχαστές απεικονίζονται μόνο ανδρικά ειδώλια, κυρίως από τα Βαλκάνια.