Τμήμα τοιχογραφίας από παράσταση πομπής γυναικών

Από την ακρόπολη της Τίρυνθας. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 5883α)

Η πομπή των γυναικών που πρόσφεραν πολύτιμα δώρα προς μια θεότητα ή προς τον μυκηναίο ηγεμόνα, διακοσμούσε κάποτε τους τοίχους του ανακτόρου της Τίρυνθας. Οι γυναίκες αυτές, θεϊκές μορφές ή αρχόντισσες, εντυπωσιάζουν με την περίτεχνη κόμμωση και το υπερβολικά πλούσιο στήθος που προβάλλει από το πολυτελές ένδυμα.