Ζεύγος χρυσών ενωτίων

Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, Τάφος ΙΙΙ («Τάφος των Γυναικών»). Β΄μισό 16ου αι. π.Χ.
(EAM/ΝΑΜ Π 55)

Το χρυσό σύρμα που μετατρέπεται σε καρδιόσχημες θηλιές, εσωτερικά λεπταίνει δημιουργώντας δύο λεπτοκαμωμένες σπείρες.