Μαρμάρινο άγαλμα

Από την Αμοργό. Πρωτοκυκλαδική ΙI περίοδος, 2800-2300 π.Χ.
(EΑΜ/ΝΑΜ Π 3978)

Στο μοναδικό αυτό άγαλμα, ο γλύπτης αποδίδει σε φυσικό μέγεθος την ανθρώπινη μορφή μάλλον δυσδιάστατα, καθώς ακολουθεί την τυπολογία των μικρότερων μαρμάρινων κυκλαδικών ειδωλίων της ίδιας περιόδου. Η γυμνή γυναικεία μορφή με τα χέρια διπλωμένα κάτω από το στήθος, ανασηκωμένη στα ακροδάκτυλα των ποδιών, θυμίζει πολύ τις γυναικείες μορφές των μικρότερων ειδωλίων που συνόδευαν τους νεκρούς.