Λίθινα ειδώλια ιέρειας και γυναικείων μορφών

Από τη Σπάρτη. Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδος, 6500-5800 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 3928, Π 3929, Π 3930, Π 3931)

Η γυμνή «ιέρεια» με το χαρακτηριστικό κάλυμμα της κεφαλής και τα εγχάρακτα σύμβολα, ζικ-ζακ και ρόμβους στους ώμους, συνοδεύεται από τρεις πιο σχηματικές μορφές. Βρέθηκαν μαζί με χάντρες από πράσινο λίθο και μικρά δοχεία από λευκό λίθο και αποκαλύπτουν μία όψη της νεολιθικής τελετουργίας.