Ειδώλια ανδρικών μορφών σε δράση

Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 2800-2500 π.Χ.).

α. Ο «αρπιστής» της Κέρου.
(ΕΑΜ Π3908)

β. Ο «αυλητής» της Κέρου.
(ΕΑΜ Π3910)