Ψευδόστομοι αμφορείς

Από το Μαρκόπουλο Αττικής. 13ος αι. π.Χ.
(EAM/NΑΜ Π 3889, Π 3892, Π 3894, Π 3897, Π 3898)

Οι ψευδόστομοι αμφορείς, τα κατεξοχήν αγγεία αποθήκευσης και μεταφοράς αρωματικού ελαίου κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, αποτελούν κοινά ευρήματα σε οικιστικά και ταφικά σύνολα. Ο σχηματοποιημένος φυτικός διάκοσμος δεν αποκλείεται να εμπνέεται από αρωματικά φυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των ελαίων.