Μολύβδινα ειδώλια ανδρικής και γυναικείας μορφής

Από τον θολωτό τάφο του Κάμπου Μεσσηνίας. 15ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 3301, 3302)

Ειδώλια μινωικού τύπου που μεταλαμπαδεύουν στην ηπειρωτική Ελλάδα το ιδεώδες της Κρητικής κοινωνίας για την αναπαράσταση των γυναικείων και ανδρικών μορφών.