Χρυσές χάντρες περιδεραίων

Από τις Μυκήνες, την Ασίνη και την Πρόσυμνα. 14ος–13ος αι. π.Χ.
(EAM/ΝΑΜ Π 2791, Π 15794, Π 8451b)

Η ανάγλυφη χάντρα, το κατεξοχήν Μυκηναϊκό κόσμημα, παραγόταν σε σχήματα που συχνά μιμούνταν άνθη (ρόδακες, κρίνα, κρόκο, πάπυρο).