Χρυσά ελάσματα

Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 27, Π 28)

Το ολόγυμνο γυναικείο σώμα με τονισμένο ηβικό τρίγωνο και αισθητική ξένη στον μυκηναϊκό και μινωικό κόσμο, έλκει την καταγωγή του από ανατολικά πρότυπα. H θέση των χεριών και το πτηνό στην κεφαλή έχει πιθανώς θρησκευτική σημασία.