Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από το μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 24035/ ΡΥ Fr 1184)

Ο αρωματοποιός Κώκαλος παραδίδει 518,4 λίτρα αρωματικών ελαίων στον αρωματοποιό Ευμήδη μέσα σε 38 μεγάλους ψευδόστομους εμπορικούς αμφορείς. Τα αρωματικά έλαια και αλοιφές είχαν καλλωπιστικές, φαρμακευτικές και ίσως τελετουργικές χρήσεις.