Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από το μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 23674 / PY Un 592)

Ο ανακτορικός γραφέας καταγράφει ποσότητες κοριάνδρου (ko – βραχυγραφία του ko-ri-ja-do-no), μαλλιού (LANA), «καρπών» (KAPO) και άλλων υλικών που παραδίδονται από το ανάκτορο στους αρωματοποιούς ως πρώτες ύλες.