Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από το μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Π 23469/ ΡΥ Un 267)

Ο αρωματοποιός Θυέστης παραλαμβάνει μεταξύ άλλων κορίανδρο και κύπειρο, προκειμένου να ετοιμάσει αρωματικές αλοιφές. Ο βρασμός φαίνεται να ήταν ο κύριος τρόπος παρασκευής αρωμάτων, ενώ στις πινακίδες ο αρωματοποιός αναφέρεται στις πινακίδες ως αυτός που βράζει τις αλοιφές.