Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από το μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου. 13ος αι. π.Χ.
(EAM/NAM Π 12589/ PY Un 616 [recto])

Μια μεγάλη ποσότητα κύπειρου (1296 λίτρα), κορίανδρος και καρποί (;) καταγράφονται στη μία πλευρά της πινακίδας. Αν και οι χρήσεις των φυτών είναι πολλαπλές, εδώ καταγράφονται ως πρώτες ύλες της ανθούσας μυκηναϊκής ανακτορικής αρωματοποιίας.