Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από το μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ Π 12573 / PY Vn 130)

Σύμφωνα με την πινακίδα, ο Κέσσανδρος εποπτεύει για λογαριασμό του ανακτόρου την παραγωγή αρωματικών ελαίων σε διάφορες περιοχές του βασιλείου και ειδικότερα την ξυλεία που είναι απαραίτητη για τον βρασμό και την παραγωγή των απαιτούμενων αγγείων.