Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Σπάρτη

18.2-15.4.2018