Μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή στη μορφή θεατρικού προσωπείου

Άγνωστης προέλευσης. Τέλη 1ου αι. μ.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ 505)

Τα μαλλιά σχηματίζουν στεφάνη γύρω από το πρόσωπο, που περιβάλλεται από πυκνούς σφιχτούς βοστρύχους. Η επιδερμίδα είναι γυαλισμένη. Τα ανάγλυφα φρύδια τονίζονται με χρώμα. Τα μάτια ήταν ένθετα. Οι ίριδες ήταν ίσως από υαλόμαζα.