Μαρμάρινο αγαλμάτιο Σατύρου

Άγνωστης προέλευσης. 2ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ 4800)

Το γλυπτό προέρχεται από σύμπλεγμα νεαρού Σατύρου και παιδικής μορφής, την οποία έφερε στους ώμους του, όπως εικάζεται από το σωζόμενο χέρι στην αριστερή ωμοπλάτη. Η πλαστικότητα και η στάση του έργου παραπέμπουν σε πρότυπα της κλασικής περιόδου, πολυκλείτεια ή πραξιτέλεια.