Μαρμάρινο αγαλμάτιο γυμνού νέου

Άγνωστης προέλευσης. Tέλη 1ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ 3631)

Παραλλαγή της μορφής ενός συμπλέγματος, που έχει ερμηνευθεί άλλοτε ως Ορέστης και Πυλάδης, άλλοτε ως Ύπνος και Θάνατος. H προσωποποίηση του Θανάτου συνδέεται με τη γυρισμένη προς τα κάτω δάδα και τον βωμό, ταφικά σύμβολα και τα δύο. Η απόδοση του νέου παραπέμπει σε αγάλματα του γλύπτη του 5ου αι. π.Χ., Πολύκλειτου.