Αγαλμάτιο Αφροδίτης

Από το Άργος. 1ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ 3248)

Η μορφή πατά σταθερά με το δεξί πόδι πάνω στην ελλειψοειδή πλίνθο, ενώ ακουμπά το αριστερό, λυγισμένο προς τα εμπρός, πάνω σε μία χήνα, σύμβολο της Ουρανίας Αφροδίτης. Φορά μόνο ιμάτιο, που αφήνει ακάλυπτο το στήθος. Έντονα αντιθετική είναι η κίνηση του κορμού.