Αγαλμάτιο Αφροδίτης

Από το Θησείο. 1ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ 2585)

Η μορφή κινείται προς τα εμπρός, προβάλλοντας δυναμικά το αριστερό πόδι και λυγίζοντας τον κορμό προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο λεπτός, διάφανος χιτώνας, ζωσμένος ψηλά κάτω από το στήθος, αποκαλύπτει τις πλούσιες καμπύλες του σώματος. Το ιμάτιο τυλίγεται γύρω από τους μηρούς.