Μαρμάρινο άγαλμα νέου αθλητή

Από την Ελευσίνα. Β’ μισό του 2ου αι. π.X.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ 254)

Οι ανατομικές λεπτομέρειες του σώματος του γυμνού αθλητή αποδίδονται με αρμονία και δυναμισμό. Το άγαλμα αποτελεί αντίγραφο ή ελεύθερη μετάπλαση ενός κλασικού αγάλματος, πιθανότατα του αθλητή Κυνίσκου, που φιλοτέχνησε ο διάσημος γλύπτης Πολύκλειτος γύρω στο 440 π.Χ.