Μαρμάρινο άγαλμα νέου (Διαδούμενος)

Από τη Δήλο. Γύρω στο 100 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ1826)

Το άγαλμα παριστάνει νικηφόρο αθλητή με θεϊκά χαρακτηριστικά ή ακόμα την ίδια την ενσάρκωση του αθλητικού ιδεώδους. Αντίγραφο ενός χάλκινου έργου του Πολύκλειτου (γύρω στο 420 π.Χ.), αποδίδει τις αρχές για τη συμμετρία και τις αναλογίες του γυμνού ανδρικού σώματος, που ο γλύπτης ανέπτυξε στο θεωρητικό του έργο «Kανών».