Μαρμάρινος ανδρικός κορμός

Από την Αθήνα. Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός χάλκινου πρωτοτύπου του 5ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Γ 1665)

Με ιδιαίτερη πλαστικότητα έχουν αποδοθεί οι όγκοι των μελών και η μυολογία του σώματος της ανδρικής μορφής, που απεικονίζεται σε ηρωική γυμνότητα. Πιθανότατα πρόκειται για κάποιον ήρωα της Αττικής, ίσως τον επώνυμο ήρωα Αντίοχο.