Άγαλμα Αφροδίτης στον τύπο του Καπιτωλίου

Από την πρώην Συλλογή Αλεξάνδρου Ιόλα.
(ΕΑΜ/NAM Γ 16151)

Έργο ρωμαϊκών χρόνων με πολλές αρχαίες και νεότερες συμπληρώσεις. Ακολουθεί μία ελληνιστική παραλλαγή της Κνιδίας Αφροδίτης του Πραξιτέλη, που αποδίδεται στον γιο του, Κηφισόδοτο τον Νεότερο και χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. Η θεά παριστάνεται ολόγυμνη, με περίτεχνη κόμμωση, να καλύπτει σεμνότυφα με τα χέρια τα απόκρυφα σημεία της. Το πραξιτέλειο πρότυπο της γυναικείας γυμνότητας έχει γίνει πιο γήινο και φυσιοκρατικό.Το άγαλμα παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό μετά από μακρόχρονες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, οι οποίες περιέλαβαν την ακτινογράφηση της εσωτερικής συνδεσμολογίας των συμπληρώσεων.