Μαρμάρινος κορμός ανδρικής μορφής

Από την Αθήνα (Δαφνί). Γύρω στο 490 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜΓ 1605)

Η έντονα κινημένη μορφή, με την τονισμένη πλαστικότητα των μυών, ερμηνεύεται ως πολεμιστής που, αν και ηττημένος, εξακολουθεί να αμύνεται. Το σώμα πέφτει προς το χαμένο αριστερό σκέλος, στρέφοντας και κάμπτοντας έντονα το επάνω μέρος του προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η μορφή στηριζόταν στο έδαφος με τα γόνατα, έστρεφε το κεφάλι προς τα δεξιά της και προς τα επάνω και ύψωνε αποτρεπτικά το δεξιό χέρι.