Χάλκινο ψέλιο (βραχιόλι) με ζεύγη σπειρών στα άκρα

Άγνωστης προέλευσης. 8ος-7ος αι. π.X.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Χ 8171)