Χάλκινο ειδώλιο πολεμιστή

Από το ιερό του Δία στην Ολυμπία. Αρχές 7ου αι. π.Χ.
(EAM/NAM 6178a)

Φοράει κράνος με λοφίο και πλατιά ζώνη στη μέση. Στο δεξί χέρι πιθανότατα κρατούσε δόρυ και στο αριστερό ασπίδα. Ο τύπος ίσως αντιπροσώπευε τον ένοπλο Δία.