Χάλκινο ειδώλιο πολεμιστή

Από το Ιερό της Ολυμπίας. Γύρω στα μέσα του 8ου αι. π.X.
(EAM/NAM 6178)

Φοράει κράνος με λοφίο. Ραδινά σκέλη, ρομβοειδής κορμός, τριγωνικό σχήμα κεφαλής με τονισμένο πηγούνι, αποτελούν χαρακτηριστικά ανάλογων μορφών στην αγγειογραφία της γεωμετρικής εποχής. Ειδώλια γυμνών ανδρικών μορφών, πολεμιστών, ηνιόχων και αλόγων κοσμούσαν τις λαβές των χάλκινων τριποδικών λεβήτων, των πολυτιμότερων αναθημάτων στα ιερά κατά την εποχή αυτή.