Χάλκινο αγαλμάτιο φτερωτού έρωτα

Από την Αθήνα (ανήκει στο «Εύρημα των Αμπελοκήπων»). 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ. Έργο επηρεασμένο από δημιουργία του 3ου–2ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Χ 16771)

Ο Έρωτας απεικονίζεται ως μικρό εύσαρκο παιδί. Στο κεφάλι φοράει στεφάνι κισσού. Στο δεξί χέρι κρατάει ίσως μουσικό κλειδί ή πλήκτρο, ενώ στο αριστερό θα κρατούσε κιθάρα ή λύρα. Τα μάτια του είναι ένθετα από υαλόμαζα. Πιθανώς προοριζόταν για τον διάκοσμο αιθουσών συμποσίου κάποιας ρωμαϊκής έπαυλης.