Αργυρό αλάβαστρο

Από τον λεγόμενο «Θησαυρό του Παλαιοκάστρου», Καρδίτσα. 1ος αι. π.Χ.
(EAM/ΝΑΜ Χρ. 946)

Εντυπωσιακή επίχρυση ανάγλυφη διακόσμηση Διονυσιακού θιάσου
περιτρέχει την επιφάνεια του αγγείου.