Ζεύγος χρυσών ενωτίων

Από την Ερέτρια. 475-450 π.Χ.
(EAM/NAM Χρ.928)