Πήλινο αγγείο με υπερυψωμένο,
ραμφόστομο στόμιο και δύο μαστοειδείς αποφύσεις

(από όπου προέρχεται και η ονομασία «μαστροπρόχους»). Από το Ακρωτήρι Θήρας. Υστεροκυκλαδική Ι, περ. 17ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝAM ΑΚΡ. 877)

Αγγείο συμβολικής σημασίας, στο οποίο συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά του πτηνού και λεπτομέρειες του γυναικείου σώματος με λιτό και αφαιρετικό τρόπο. Στη βάση του στομίου σχηματίζονται οι οφθαλμοί του πτηνού, ενώ κάτω από το λαιμό δύο σειρές στιγμών αποδίδουν ένα περιδέραιο. Οι μαστοί είναι ολόβαφοι και περιβάλλονται επίσης από στιγμές. Εξαιρετικό δείγμα της θηραϊκής κεραμικής που παραγόταν λίγο πριν την ηφαιστειακή έκρηξη.