Χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι

Από τον θαλαμωτό τάφο 10 στα Δενδρά Αργολίδας. 14ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 8746)

Στη σφενδόνη ιέρειες ή λατρεύτριες με πλούσια ενδύματα προσεγγίζουν ένα ιερό που επιστέφεται με κέρατα καθοσιώσεως. Καθώς ο δακτύλιος είναι πολύ στενός ακόμη και για ένα λεπτό γυναικείο δάκτυλο, το κόσμημα ίσως φοριόταν αναρτημένο, ως περίαπτο.