Σκεύος από ορεία κρύσταλλο σε σχήμα πάπιας

Από τον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 8638)

Μοναδική ζωομορφική κύμβη κατασκευασμένη από ενιαίο κομμάτι ορυκτού κρυστάλλου που αποδίδει με εκπληκτική ενάργεια την κεφαλή της πάπιας και τη ραδινότητα του σώματός της. Στη θέση της ουράς απολήγει σε προχοή.