Πήλινα ρυτά σε σχήμα υποδήματος

Από το Πικέρμι και τη Γλυφάδα Αττικής. Β΄ μισό του 14ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NΑΜ Π 8557, Π 15879)

Τα σπάνια και ιδιότυπα ρυτά του είδους, αναπαράγουν το σχήμα του υποδήματος με ανασηκωμένη μύτη (τσαρούχι). Αν και βρέθηκαν σε τάφους, θα πρέπει να είχαν αρχικά κάποιου είδους τελετουργική χρήση.