Χρυσός αμφορίσκος με πώμα

Από τις Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, Λακκοειδής Τάφος ΙΙΙ. Πρώτο μισό 16ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 84)

Η κατασκευή και η διακόσμηση μαρτυρούν τεχνίτη με εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση στην κατεργασία του μετάλλου, πιθανώς δε να πρόκειται για μινωίτη. Χρησιμοποιήθηκε για τη φύλαξη κοσμημάτων ή καλλυντικών.