Χρυσό περιδέραιο με πολύτιμους λίθους
(γρανάτης και κορναλίνης)

Από τάφο στην Αμάρυνθο ( Βάθεια) Εύβοιας. 2ος-1ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Χρ.781)

Ανάμεσα στις σφαιρικές ψήφους κρέμονται δώδεκα ακτινωτά και καρδιόσχημα-σταγονόσχημα εξαρτήματα με ένθετους πολύτιμους λίθους, ένα μηνοειδές περίαπτο και μία χρυσή κυλινδρική θήκη-φυλαχτό. Σε παρόμοιες θήκες έχουν βρεθεί ενεπίγραφα ελάσματα, υπολείμματα υφάσματος, σπόροι φυτών, χάντρες, χώμα ή και θειάφι, πιθανώς σχετιζόμενα με θρησκευτικές, μαγικές και ταφικές δοξασίες.