Χρυσό ταινιωτό διάδημα

Από τον ταφικό περίβολο της Κλεονίκης Φιλίσκου στην Αμάρυνθο (Βάθεια) Εύβοιας.
2ος αι. π.Χ.
(EAM/NAM Χρ. 767)