Χάλκινο κάτοπτρο (καθρέφτης) αργειακού εργαστηρίου

Άγνωστης προέλευσης. Περ. 460-450 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Χ7579)

H λαβή του κατόπτρου έχει τη μορφή γυναίκας που στηρίζεται πάνω σε κυκλοτερή βάση. Ρόδακες και ζώα κοσμούν την περιφέρειά του δίσκου κατοπτρισμού. Τη γυναικεία μορφή πλαισιώνουν φτερωτοί Έρωτες.