Χάλκινο κάτοπτρο

κορινθιακού εργαστηρίου. Άγνωστης προέλευσης. 450-425 π.X.
(ΕΑΜ/NAM X 7575)

Ο δίσκος κατοπτρισμού έχει λαβή σε μορφή γυναίκας που φορεί πέπλο και στηρίζεται σε κυκλοτερή βάση. Την περιφέρεια του δίσκου κοσμούν μορφές πτηνών και ρόδακας.